Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

Projekt je realizovaný s podporou kultúrnej a edukačnej agentúry MŠVVŠ SR