Konferencia 12. 10. 2018, Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1

INTERDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K OCHRANE KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA
na príklade Areálu “starej” nemocnice v Topoľčanoch, národnej kultúrnej pamiatky

Výstava 12.10 – 19.10.2018 – Galéria mesta Topoľčany